اطلاعات مفید مهندسی برق
مطالب جدید علمی در حوزه ی برق به خصوص قدرت

کتاب تکنولوژی برق جلد یک

کتاب تکنولوژی برق جلد یک

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب تکنولوژی برق جلد یک

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 17:40 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب موتور های پله ای آقای Takashi Kenjo

کتاب موتور های پله ای آقای Takashi Kenjo

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب موتور های پله ای آقای Takashi Kenjo

[ چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 ] [ 17:39 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب تکنولوژی برق جلد دوم

کتاب تکنولوژی برق جلد دوم

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب تکنولوژی برق جلد دوم

[ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 ] [ 17:40 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب ارزشمند Utilisation_of_Electrical_Power

کتاب ارزشمند Utilisation_of_Electrical_Power

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب ارزشمند Utilisation_of_Electrical_Power

[ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 ] [ 17:38 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب حل مسائل بررسی و طراحی سیستم های قدرت (جی دی گلاور)

کتاب حل مسائل بررسی و طراحی سیستم های قدرت (جی دی گلاور)

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب حل مسائل بررسی و طراحی سیستم های قدرت, جی دی گلاور

[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 19:21 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب آموزشی مطلب

کتاب آموزشی مطلب

دانلود

کتاب دوم

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب آموزشی مطلب

[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 17:36 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دو کتاب در مورد طراحی و کنترل موتورهای سویتچ رلوکتانس

دو کتاب در مورد طراحی و کنترل موتورهای سویتچ رلوکتانس

دانلود 1

دانلود 2

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: دو کتاب در مورد طراحی و کنترل موتورهای سویتچ رلوکت

[ یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ] [ 17:42 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دو کتاب نایاب و ارزشمند ماشین سنکرون

دو کتاب نایاب و ارزشمند ماشین سنکرون

دانلود

کتاب دوم

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: دو کتاب نایاب و ارزشمند ماشین سنکرون

[ یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ] [ 17:41 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب تکنولوژی برق جلد سوم

کتاب تکنولوژی برق جلد سوم

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب تکنولوژی برق جلد سوم

[ یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ] [ 17:40 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

ارایه های ماشین مخصوص موسسه بهار

[ سه شنبه بیستم خرداد 1393 ] [ 14:59 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود چند جزوه ی ماشین های الکتریکی

[ شنبه هفدهم خرداد 1393 ] [ 23:43 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

مدل موتور القایی در دستگاه DQ

منبع این مطلب:

http://motodrive.ir

همان طور که گفته شد یکی از مزایای تبدیل dq مجزاسازی پارامترها مدل ماشین می باشد که از این خاصیت می توان برای اعمال استراتژی کنترل برای موتورها استفاده کرد. در این قسمت ابتدا معادلات موتور القایی را بدست آورده و به سمت استاتور منتقل می کنیم. سپس با اعمال تبدیل dq بر روی معادلات، مدل موتور القایی را در دستگاه dq بدست می آوریم.

سیم پیچی استاتور و روتور موتور القایی متعادل با توزیع سینوسی را بصورت زیر در نظر بگیرید:

IM axis

می توان معادله ولتاژ استاتور و روتور را بصورت زیر نوشت:

DQ-1

که اندیس s مربوط به پارامترهای استاتور و r مربوط به پارامترهای روتور می باشد و همچنین ماتریس متغیرها بصورت زیر می باشد:

DQ-2

ماتریس های rs و rr یک ماتریس قطری می باشند. برای سیستم های خطی مغناطیسی، رابطه شار نشتی را بصورت زیر می توان نوشت:

DQ-3

توجه کنید که Ls اندوکتانس نشتی بین سیم پیچی های استاتور، Lr اندوکتانس نشتی بین سیم پیچی های روتور و Lsr اندوکتانس متقابل بین سیم پیچی های استاتور و روتور می باشد. این اندوکتانس ها را می توان بصورت زیر محاسبه کرد:

DQ-4

که Lls و Llr اندوکتانس نشتی و Lms و Lmr اندوکتانس های متقابل می باشند. مثلاٌ چون سیم پیچی فاز a و b با هم ۱۲۰ درجه اختلاف دارند بنابراین اندوکتانس بین سیم پیچی فاز a استاتور و سیم پیچی فاز b استاتور بصورت زیر می باشد:

DQ-5

همان طور که از ماتریس اندوکتانس متقابل استاتور و روتور مشخص است، این ماتریس به سرعت روتور وابسته است و مولفه های این ماتریس با تغییر سرعت تغییر می کنند.

برای انتقال متغیرهای روتور به طرف استاتور با استفاده از نسبت دور سیم پیچی ها داریم:

DQ-6

چون اندوکتانس مغناطیس کنندگی و متقابل هر دو دارای یک مسیر شار هستند پس می توانیم بنویسیم:

DQ-7

همچنین برای اندوکتانس های روتور داریم:

DQ-8

پس ماتریس اندوکتانس روتور منتقل شده به سمت استاتور بصورت زیر تبدیل می شود:

DQ-9

مقاومت انتقال یافته نیز بصورت زیر محاسبه می شود:

DQ-10

پس روابط ولتاژ منتقل شده به سمت استاتور بصورت زیر تبدیل می شوند:

DQ-11

این مدل یک معادله دیفرانسیل درجه ۶ می باشد که ضرایب آن با سرعت روتور تغییر می کند. بنابراین با انتقال این مدل به قاب مرجع dq که با سرعت  ω می چرخد ضرایب معادلات دیفرانسیل ثابت می شوند. توجه کنید که سرعت ω یک سرعت دلخواه می باشد و می توان با مساوی قرار دادن آن با سرعت سنکرون، روتور و یا صفر مدل های مختلف موتور القایی را در قاب مرجع های سنکرون، روتور و ساکن بدست آورد.

با فرض سرعت دلخواه برای قاب مرجع dq و با توجه به شکل زیر داریم:

IM dq frame

DQ-12

با توجه به شکل ماتریس انتقال dq برای انتقال پارامترهای استاتور به قاب مرجع dq عبارت است از:

DQ-13

و ماتریس انتقال dq برای انتقال پارامترهای روتور به قاب مرجع dq عبارت است از:

DQ-14

بنابراین با انتقال معادلات ولتاژ بدست آمده در بالا داریم:

DQ-15

با ساده سازی روابط، معادلات ولتاژ در قاب مرجع dq  بصورت زیر محاسبه می شوند:

DQ-16

که قسمت اول مربوط به ولتاژ اهمی، قسمت دوم مربوط به ولتاژ حرکتی و قسمت سوم مربوط به ولتاژ ترانسفورمری می باشد.

شارهای نشتی نیز بصورت زیر محاسبه می شود:

DQ-17

که هر یک از درایه ها بصورت زیر محاسبه می شود:

DQ-18

باز شده ی ماتریس معادلات ولتاژ dq بصورت زیر می باشد:

DQ-19

که مقادیر شار نشتی بصورت زیر محاسبه می شود:

DQ-20

با استفاده از معادلات بالا می توان مدل موتور القایی را بصورت زیر بدست آورد:

Induction Motor dq Model

 

[ شنبه هفدهم خرداد 1393 ] [ 21:40 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

ارایه های ماشین مخصوص سجاد

ارایه های ماشین مخصوص سجاد

دانلود

پسورد قبلا به دانشجویان کلاس گفته شده است.


برچسب‌ها: ارایه های ماشین مخصوص سجاد

[ پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ] [ 22:15 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

جزوه ماشین 3 عالی

 

Mashin-Dr.Rezaie

به نام خدا،

جزوه‏‏ای که پیش رو دارید مربوط به درس ماشین‏های الکتریکی۳ تدریس شده توسط استاد رضایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‏شهر است. منبع این درس ماشین‏های الکتریکی بیم‏بهارا، ماشین‏های الکتریکی نگراث و ماشین‏های الکتریکی سلمون است که شامل مباحثی در زمینه ترانسفورمرهای سه فاز و ماشین‏های الکتریکی سنکرون می‏باشد. جزوه شامل ۱۰۹ بوده و با کیفیت بالایی اسکن شده. امیدواریم که مورد استفاده‏ دوستان قرار بگیرد. موفق و پیروز باشید در پناه حق.

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir

 

منبع:

http://www.knowing.ir

 


برچسب‌ها: جزوه ماشین 3 عالی

[ پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ] [ 12:49 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود فایلهای درس آشنایی با مهندسی برق

 

دانلود فایلهای درس آشنایی با مهندسی برق

دانلود


برچسب‌ها: دانلود فایلهای درس آشنایی با مهندسی برق

[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 21:22 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

موتور القایی و مدل آن (بخش دوم)

 

منبع این مطلب:

http://motodrive.ir

معادلات توان و گشتاور موتور القایی

در یک موتور القایی سه فاز با توجه به مدار معادل، نحوه توزیع توان بصورت زیر است:

power flow

که مقدار هر یک از رابطه های زیر محاسبه می شود:

IM-3

حال با استفاده از رابطه توان مکانیکی، برای بدست آوردن گشتاور موتور از رابطه زیر استفاده می کنیم:

IM-4

منحنی تغییرات گشتاور بر حسب لغزش بصورت زیر می باشد:

Torque profile

همان طور که مشخص است ماشین های القایی در سه حالت کلی زیر می توانند مورد بهره برداری قرار گیرند:

  • حالت موتوری (motoring mode)
  • حالت ژنراتوری (generating mode)
  • حالت ترمزی (Braking mode)

برای تعیین گشتاور ماکزیمم (لغزش ماکزیمم) از رابطه زیر استفاده می کنیم:

IM-5

همان طور که از رابطه بالا مشخص است لغزش ماکزیمم به مقاومت روتور وابسته است. نحوه تغییرات منحنی گشتاور بر حسب تغییرات مقاومت روتور بصورت زیر می باشد:

Effects of rotor resistance

توجه کنید گشتاور ماکزیمم به مقاومت روتور بستگی ندارد و فقط گشتاور راه اندازی تغییر می کند. با استفاده از این خاصیت می توان موتور القایی را با مقاومت زیاد روتور (گشتاور راه اندازی بزرگ) راه اندازی کرده و سپس با کاهش مقاومت روتور (بدلیل ایجاد تلفات اهمی در شرایط کار دائمی) به نقطه کار رسید. همان طور که از روابط مشخص است جریان راه اندازی بخاطر لغزش بزرگ، حدود ۵ الی ۷ برابر جریان نامی موتور می باشد که ممکن است به سیم پیچی موتور آسیب برساند. برای کاهش جریان راه اندازی در موتورهای قفسه سنجابی، از قفسه های دوبل استفاده می شود. ساختار این قفسه ها و مدار معادل موتور با این قفسه ها بصورت زیر است:

Double-Cage Rotors

ساختار این قفسه ها طوری است که مقاومت قفسه بیرونی بیشتر از مقاومت قفسه داخلی و راکتانس قفسه بیرونی کمتر از راکتانس قفسه داخلی می باشد. بنابراین در لحظه راه اندازی بیشتر جریان روتور از قفسه خارجی که مقاومتش بیشتر است عبور کرده و در حالت کار دائمی جریان از هر دو قفسه عبور می کند.

با استفاده از قفس دوبل و میله های عمیق روتور می توان موتور های القایی قفسه سنجابی با مشخصه های مختلفی طراحی کرد. بطور کلی موتورهای القایی قفسه سنجابی به چهار نوع تقسیم می شوند که هر کدام دارای مشخصه گشتاور متفاوتی می باشند:

Type of Induction Motor

راه‌اندازی موتور القایی

همانطور که گفته شد در موتورهای القایی رابطه‌ای مستقیم بین مقدار لغزش و مقدار جریان القایی در روتور وجود دارد. به این ترتیب بیشترین میزان جریان القایی در روتور در هنگام راه‌اندازی به وجود می‌آید. در این حالت موتور مانند ترانسفورماتوری عمل خواهد کرد که سیم‌پیچ ثانویه آن اتصال کوتاه شده باشد. بالا بودن جریان القا شده در روتور موجب بالا رفتن جریان استاتور می‌شود و به همین دلیل میزان جریان راه‌اندازی در استاتور تقریبا بین ۵ تا ۷ برابر جریان در بار کامل است. جریان بالای موتور در لحظه راه‌اندازی می‌تواند باعث افت ولتاژ در بقیه مصرف کننده شود اما این جریان بالا در موتور زیاد ادامه پیدا نمی‌کند چون با راه افتادن موتور لغزش به تدریج کاهش یافته و میزان جریان استاتور نیز کاهش می‌یابد. در صورتی که بار موتور در لحظه راه‌اندازی به اندازه‌ای باشد که موتور قادر به چرخش نباشد جریان بالا موجب سوختن سیم‌پیچ استاتور خواهد شد. برای جلوگیری از افزایش بیش از حد جریان در موتور از روش های مختلفی استفاده می کنند که عبارت اند از:

  • استفاده از مقاومت خارجی روتور (در مورد موتورهای روتورسیم پیچی شده)
  • استفاده از روش اتصال ستاره مثلث
  • استفاده از اینورتر(Soft Starter)
  • استفاده از اتوترانس

با استفاده از برنامه زیر می توانید با وارد کردن مشخصات موتور منحنی گشتاور و پارامترهای ولتاژ و جریان را محاسبه کنید.

Induction Motor Analysis GUI

برای دانلود برنامه بر روی عکس زیر کلیک کنید.

Download

[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 21:41 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود مجموعه ای ارزشمند از کتابهای ماشین سنکرون و ماشین دی سی از نویسندگان هندی

دانلود مجموعه ای ارزشمند از کتابهای ماشین سنکرون و ماشین دی سی از نویسندگان هندی

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: دانلود مجموعه ای ارزشمند از کتابهای ماشین سنکرون و

[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 20:15 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود جزوات و کتابهای درایوهای الکتریکی

دانلود جزوات و کتابهای درایوهای الکتریکی

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: دانلود جزوات و کتابهای درایوهای الکتریکی

[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 18:57 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

نمونه سوال ماشین 3

با سلام مثالهای مفید امتحانی درس ماشین 3 از جلد 2 کتاب آقای بیم بهارا ترجمه ی دکتر لسانی و دکتر سلطانی
5-14
5-30
5-31
5-47
5-48
5-49

صفحات 180 و 181 توضیحات آزمایش موتور مقاومت مغناطیسی


برچسب‌ها: نمونه سوال ماشین 3

[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 18:56 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود کتاب نظریه ی سیستم های انرژی الکتریکی الگرد

دانلود کتاب نظریه ی سیستم های انرژی الکتریکی الگرد

دانلود

پسورد مطابق معمول:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: دانلود کتاب نظریه ی سیستم های انرژی الکتریکی الگرد

[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 15:32 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب طراحی مدار مجتمع خطی بهزاد رضوی

Design of Analog CMOS Integrated Circuits: Behzad Razavi
 
 
 

دانلود     با حجم 25 مگابایت         


برچسب‌ها: کتاب طراحی مدار مجتمع خطی بهزاد رضوی

[ شنبه سوم خرداد 1393 ] [ 22:20 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود کتاب الکترونیک قدرت موهان (ویرایش سوم OCR شده با کیفیت خوب)

 

دانلود کتاب الکترونیک قدرت موهان (ویرایش سوم OCR شده با کیفیت خوب)

دانلود

پسورد مطابق معمول:

www.power4u.ir

 


برچسب‌ها: دانلود کتاب الکترونیک قدرت موهان, ویرایش سوم OCR شده با کیفیت خوب

[ پنجشنبه یکم خرداد 1393 ] [ 13:15 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب تحلیل ماشین های سنکرون آقای لیپو

کتاب تحلیل ماشین های سنکرون آقای لیپو

T.A. Lipo-Analysis of Synchronous Machines, Second Edition-CRC Press (2012)

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب تحلیل ماشین های سنکرون آقای لیپو

[ پنجشنبه یکم خرداد 1393 ] [ 0:42 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

جزوه آموزشی ماشین های الکتریکی

جزوه آموزشی ماشین های الکتریکی

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: جزوه آموزشی ماشین های الکتریکی

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 22:23 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود کتاب روسی ماشین های الکتریکی (آقای ایوانوف)

دانلود کتاب روسی ماشین های الکتریکی (آقای ایوانوف)

جلد دوم

دانلود

پسورد مطابق معمول:

www.power4u.ir

 


برچسب‌ها: دانلود کتاب روسی ماشین های الکتریکی, آقای ایوانوف

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 0:52 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب بررسی سیستم های قدرت ال هاواری

کتاب بررسی سیستم های قدرت ال هاواری

Mohamed E. El-Hawary-Introduction to Electrical Power Systems (IEEE Press Series on Power Engineering) (2008)

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب بررسی سیستم های قدرت ال هاواری

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 0:42 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود کتاب سیستم های قدرت الگرد

 

دانلود کتاب سیستم های قدرت الگرد

دانلود

پسورد مطابق معمول:

www.power4u.ir

 


برچسب‌ها: دانلود کتاب سیستم های قدرت الگرد

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 22:54 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

جزوه رله و حفاظت جدید

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir

 


برچسب‌ها: جزوه رله و حفاظت جدید

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 21:33 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

کتاب درایو موتورهای مغناطیس دایم و رلوکتانسی آقای میلر

کتاب درایو موتورهای مغناطیس دایم و رلوکتانسی آقای میلر

T. J. E. Miller-Brushless Permanent-Magnet and Reluctance Motor Drives (Monographs in Electrical and Electronic Engineering) -Oxford University Press, USA (1989)

دانلود

پسورد:

www.power4u.ir


برچسب‌ها: کتاب درایو موتورهای مغناطیس دایم و رلوکتانسی آقای

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 0:44 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

دانلود حل المسایل کتاب تئوری جامع ماشین کراوس

 

دانلود حل المسایل کتاب تئوری جامع ماشین کراوس

دانلود

پسورد مطابق معمول:

www.power4u.ir

 


برچسب‌ها: دانلود حل المسایل کتاب تئوری جامع ماشین کراوس

[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 22:51 ] [ دکتر محمد ناصر هاشم نیا ] [ ]

طراح قالب: آوازک